Tjenester

ROV operasjoner

Med erfaring fra brønn-operasjoner på 2000 meter havdyp offshore til inspeksjon av landtak innenskjærs har vi erfaringen som trengs for å utføre eller bistå i de fleste undervannsoperasjoner med ROV. 

Multistråle og kartlegging

Ved utbygging i nærhet av sjø eller vann er det ofte behov for kartlegging av hva som befinner seg under overflaten. Vi har utstyr for å samle inn bunndata av høy kvalitet. Vi kan også bistå med planlegging og valg av hensiktsmessige trasser for legging av kabel, rør eller annet.  

Utarbeidelse av dokumentasjon

Etter feltarbeid skal det utarbeides dokumentasjon som tilfredsstiller tekniske spesifikasjoner, er lett forståelig og sporbar i ettertid. Software løsningene våre gir oss store muligheter til sammensetning og redigering av data slik at vi oppnår et sluttprodukt som hjelper våre kunder i deres videre arbeid. 

  

© 2023 by Energi og Marine AS

  • Black Facebook Icon
  • Black LinkedIn Icon